Urfolk i Peru: folkereising for vern av naturrikdommar / Indigenous peoples in Peru: popular uprising for the protection of natural resources

- Utelating av forskingsresultat, tilsynelatande mangel på eksakt kunnskap, komplettert med store dosar rasisme, gjorde at urfolk i Amazonasstroka i Peru kom svært dårleg ut i tidlegare tider, og no i 2009 syner det seg, igjen, at ein kvit, middelaldrande mann  frå middelklasse i Peru har middelmådig politisk teft og manglande innsikt i og oversyn over store delar av landet han styrer, skriv Birgen Agvik i denne artikkelen. Les artikkelen her.

Photo: Thomas Quirynen / Reuters

Tags: Peru By erb
Published Sep. 7, 2009 6:21 PM - Last modified Oct. 25, 2013 4:33 PM