print logo

Vacant Positions

Published Oct. 10, 2016 09:56 AM

Spansktalende bachelorstudent, helst samfunnsvitenskapelig, søkes til forefallende assistentarbeid. Kjennskap til Colombia en fordel, men intet krav, formål å skrive masteroppgave om landet på sikt.  Må være kvikk i oppfattelsen og faglig åpen for forskjellige perspektiver. Ring forsker Henrik Wiig på 47757509 eller send CV til henrik.wiig@gmail.com