print logo

Ofertas de trabajo

Last modified Oct. 10, 2016 06:12 PM by Erik Berge

Spansktalende bachelorstudent, helst samfunnsvitenskapelig, søkes til forefallende assistentarbeid. Kjennskap til Colombia en fordel, men intet krav, formål å skrive masteroppgave om landet på sikt.  Må være kvikk i oppfattelsen og faglig åpen for forskjellige perspektiver. Ring forsker Henrik Wiig på 47757509 eller send CV til henrik.wiig@gmail.com