En reise gjennom den magiske staten: Bilder fra et overopphetet Venezuela

Lunch seminar with Christian Sørhaug, Østfold University College, based on his fieldwork and travel in Venezuela. Language: Norwegian.

Warao-landsby

 

Meld deg på seminaret (rundstykker serveres; gratis og åpent for alle)

 

Fernando Coronill analyserte den venezuelanske staten som en magisk stat. Fra et relativt fattig jordbrukssamfunn transformerte olje landet til et velstående demokrati, som har produsert mektige og karismatiske presidenter. Coronill argumenter for at oljerikdommens transformative effekter, manifestert gjennom store infrastrukturprosjekter, arkitektur og utvikling, har gitt den venezuelanske staten magiske krefter. Venezuelas oljeavhengighet ser ut til å ha gitt opphav til en marerittaktig situasjon, og en stat som har mistet sin magiske kraft. Ute av stand til å opprettholde infrastruktur, trygghet for sine borgere, fravær av grunnleggende matvarer, en hyperinflasjon i økonomien og en befolkning uten særlige framtidsutsikter oppleves sitasjonen i Venezuela som særlig prekær.

I dette seminaret spør antropolog Christian Sørhaug hva som skjer når staten har mistet sin magiske kraft, med bakgrunn i feltarbeid blant waraoindianerne i Orinoco-deltaet i januar og februar, og med inntrykk fra hovedstaden, Caracas. Mens middelklassen i Caracas nå opplever å måtte saumfare søppel for å finne mat, er waraoindianernes matsituasjon relativt uproblematisk. På den andre siden, står waraoene midt i en HIV/AIDS-epidemi, og dødstallene enorme.

 

Christian Sørhaug har gjort feltarbeid med waraoindianerne i Orinoco-deltaet, Venezuela (2006/2007), og fikk sin phd i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo i 2012. I dag jobber han som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og sosialfag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Published May 15, 2017 2:53 PM - Last modified May 15, 2017 2:55 PM