Kvifor forhandle fred? Ein analyse av forhandlingsstart i den væpna konflikten i Colombia

Article by Bård Drange, Norwegian Institute of International Affairs, in Internasjonal Politikk, 3/2018, side 193–216

Published Oct. 10, 2018 2:04 PM - Last modified Oct. 10, 2018 2:04 PM